Online CV NO experience-BU

CV for NO-experience workers

Актуални оферти за работа за работници/ служители без опит

Работен договор с ферма в Дания. Вие ще получите 1-годишен трудов договор на пълен работен ден (160 часа / месец). Брутна заплата: 16 000 DKK / месец (приблизително 2 150 евро) за 160 часа на месец. Платен годишен отпуск: 5 седмици (приблизително 2,350 евро).

Важно: Никога няма предплащане за услугите на Agrojob Denmark!

Пакет с услуги на Agrojob Denmark: транспорт от България до фермата, регистрация при Имиграционната служба и данъчните органи, добри условия на настаняване (собствена спалня), здравно осигуряване, аванс след първите 2 работни седмици, консултантски услуги през целия 12 месечен период на договора.

Choose your interview location
Write your full name
Choose your nationality
Write your current address
Write your phone number
Choose your gender
Write your email address:
Write your age
Write your height
Write your weight
Do you have a drivers license?
Select your relationship status
Do you have children?
Select your English language level
Select your education level
Write your work experience (country, period, job)
Describe yourself using ONE word
Why do you want to work in Denmark?
When can you start working in Denmark?