Lønkørsel og bankkonto

Lønkørsel og bankkonto

Elev

- vejledning til et godt samarbejde -

Lønkørsel og bankkonto

  • 2 uger efter jobstart skal eleven have et acontobeløb på 1.500 kr. Afhængig af tidspunkt for jobstart og sagebehandlingstid for oprettelse af dansk bankkonto, kan en ekstra acontoudbetaling være nødvendig indtil en lønkørsel er klar.
  • Efter eleven modtager sit sygesikringskort fra kommunen, vil han/hun kunne oprette en bankkonto i Danmark, hvor lønnen derefter vil blive indbetalt. Vi anbefaler, I ringer til banken først for at høre, hvad der kræves for at åbne en bankkonto.