Vikar timeregistrering

Lønkørsel og bankkonto

Vikar

- vejledning til et godt samarbejde -

Vigtig information

  • Vikar timeregistrering

Registrering af timer foregår via timeseddel.

  • Medarbejderen registrerer timer dagligt.
  • Der skal udfyldes en timeseddel fra dag 1 til 15 i hver måned.
  • Der skal udfyldes en timeseddel fra dag 16 til slutning i hver måned.
  • Timesedlen skal være underskrevet af både landmand og medarbejder før den mailes til Agrojob.
  • Timesedlen mailes til finans@agrojobdk.com, dag 16 og den første dag i hver måned.Din medarbejders navn skal stå på postkassen, så I sikrer, at postbuddet afleverer registreringsbeviset fra Statsforvaltningen.

Det er arbejdsgiver og medarbejders ansvar, at timer bliver registreret korrekt.

Hvis der på noget tidspunkt opstår spørgsmål, bedes du kontakte os: Agrojob Denmark ApS · Tlf. 97 36 14 46.