Lønkørsel og bankkonto

Gult sygesikringsbevis og registrering

Vikar

- vejledning til et godt samarbejde -

Lønkørsel og bankkonto

Agrojob Denmark ApS er ansvarlig for lønkørsel.

  • 2 uger efter jobstart skal medarbejderen have et acontobeløb på 1.500 kr. Afhængig af tidspunkt for jobstart og sagebehandlingstid for oprettelse af dansk bankkonto, kan en ekstra acontoudbetaling være nødvendig indtil en lønkørsel er klar.
  • Efter medarbejderen modtager sit sygesikringskort fra kommunen, vil han/hun kunne oprette en bankkonto i Danmark, hvor lønnen derefter vil blive indbetalt. Vi anbefaler, I ringer til banken først for at høre, hvad der kræves for at åbne en bankkonto.