Ny Mesterlære

For EU borgere som ønsker en dansk landbrugsuddannelse

Vi samarbejder med Grindsted Landbrugsskole og rekrutterer elever til ”Ny mesterlære”. Uddannelsen foregår på engelsk og henvender sig naturligt til EU borgere i alderen 18-24 år, som ønsker en dansk landbrugsuddannelse på 2 år - landbrugsassistent.

Se yderligere info i vedhæftet folder fra Grindsted Landbrugsskole:

Ny Mesterlære folder 
New Apprenticeship

Uddannelsesforløbet er delt op i flere moduler:

 • Eleven starter i 20 måneders praktik, og skal i løbet af denne periode på skole i 6 uger.
 • Efter de 20 måneder fortsætter eleven på et normalt 1. hovedforløb på 16 uger, som afslutning på uddannelsen.
 • Skoleperioderne er sammenlagt i alt 22 uger.
 • Skolen informerer arbejdsgiver og medarbejder om kursusdatoer.

Løn og refusion:

Lønnen følger overenskomst med GLS-A og 3F.
Refusionen fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag).              

 Uddannelsesaftalen:

 • Rekrutteringsbeløb 7.900 kr.
 • Agrojob udarbejder elev aftalen i samarbejde med arbejdsgiver.
 • Arbejdsgiver skal fremsende den originale elev aftale til den pågældende skole.
 • VIGTIGT arbejdsgiver skal sende skatte CPR til SKOLEN efter denne er modtaget

Kontaktperson er Gitte, som træffes på +45 75 32 07 22 eller gitte.mikkelsen@grindls.dk
 

 Information ang. elev:

 • Skolen skal give kørekort (traktor kørekort).
 • Engelsk skal være på et rimeligt niveau.
 • Elever over 25 år uden praktisk erfaring, behøver ikke at få voksen løn.
 • Skoleomkostninger for elev: ca. 2.000kr. i alt, inkl. bøger etc.
 • Ophold på skolen: Arbejdsgiver skal betale den af staten fastsatte og af skolen opkrævede afgift til elevens kost og logi ved ophold på skolehjem.
  Hvis eleven bor mere end 5 kvarters kørsel væk (altså inklusiv ventetid for offentlig transport) skal arbejdsgiver betale for ophold, men får 100% refusion.
  Hvis eleven bor mindre end 5 kvarters kørsel til skolen, og vælger at bo på skolen gives der ikke refusion. I dette tilfælde er det bedst at eleven vælge at bo på gården, arbejdsgiver betaler for transport til og fra skolen og får 80% refunderet, i forhold til hvad den billigste transport ville være (bus, tog, bil).
 • Eleven får medicin/malkehygiejne kursus på skolen.

Grindsted landbrugsskole