Our staff

Нашите служители

Запознайте се със служителите на Agrojob Denmark. Може да намерите информация за контакти с всеки служител по-долу.
Нашите квалифицирани служители притежават широк спектър от компетенции и си сътрудничат между отделите. С нас Вие сте част от международна компания.

Denmark

Agrojob Denmark

Peter Graugaard

Manager

Scott Harwood

Recruting Consultant

Alina Chilcos

Recruitment consultant

Adrian Micle

Recruitment consultant

Kirstine Lund

Recruitment consultant

Søren Skyldahl

Recruting Consultant

Sales/HR

sky@akurat.dk

Lone Frederiksen

Financial manager

Bulgaria

Agrojob Danmark

Margarita Grunova

Regional representative