След като започнете работа, 
като работник с опит

- Полезна информация -

Сменете адреса си:

Трябва да информирате за своето преместване Citizen Services/ kommune, в чиито район се местите, не по-късно от пет дни след като сте се преместили. Ако не спазите този срок, може да Ви бъде наложена глоба. Може да информирате за преместването си онлайн с вашия NEM ID на адрес borger.dk или като отидете в Office Citizen Services. Можете да използвате този линк, за да подадете сигнал за преместването си онлайн.

https://lifeindenmark.borger.dk/Living-in-Denmark/Your-residence

PostNord (пощенската услуга в Дания) автоматично се уведомява за промяната на адреса ви, когато използвате горепосочения линк. Ако имате въпроси относно промяната на адреса и поща, можете да се свържете с Postnord на +45 70 70 70 30.