След като започнете работа,
като работник с опит

- Полезна информация -

Регистрирайте Вашия договор в Skat/ Данъчните служби

Новият Ви договор трябва да бъде регистриран в Skat/ Данъчните служби в рамките на 5 работни дни, след като сте започнали нова работа, в противен случай има риск да платите 55% от заплатата си в Skat.

Имате 2 опции:

  • Можете да се свържете със Skat/ Данъчната служба и да регистрирате договора си сами.
  • Agrojob Denmark може да регистрира Вашия нов договор в Skat/ Данъчна служба. Трябва да се свържете с нашия офис за споразумение за данъчна регистрация.