e-Boks - Цифрова поща

След като започнете работа,
като работник без опит

- Полезна информация -

e-Boks - Цифрова поща

Цифровата поща е поща от държавните органи
Могат да бъдат пенсионни изявления, писма от болницата за изследвания, съобщения от банката Ви или местния център за обслужване на граждани и т.н. От 1 ноември 2014 г. всички граждани на възраст над 15 години, регистрирани с датски граждански регистрационен номер CPR номер), ще получават цифрова поща от държавните органи.

Сигурност и гъвкавост
Цифровата поща е лична и сигурна, защото е свързана с Вашия NemID и граждански регистрационен номер (CPR number). Можете да прочетете цифровата си поща на всеки компютър, включително когато сте на почивка в чужбина.

Ако искате да научите повече за Digital Post и какво означава за Вас, свържете се с местния център за обслужване на граждани (borgerservice). Тук можете да получите помощ за използването на Digital Post.