Информация за датския платен отпуск

След като започнете работа,
като работник без опит

- Полезна информация -

Информация за датския платен отпуск

За информация относно плащанията за платен годишен отпуск посетете: https://lifeindenmark.borger.dk/Pages/Holiday-allowance.aspx

Докато работите в Дания, ще получавате надбавка за отпуск от 2,08 дни на месец. Можете да използвате тази "надбавка за почивка" през втората година от наемането Ви на работа.

Ето един пример
Вие печелите "надбавки за отпуск" от 1 януари до 31 декември и използвате тези пари през следващата година, считано от 1 май.

Това означава, че:
Парите, които получавате като "обезщетение за отпуск" за периода от 1 януари до 31 декември 2017 г., можете да използвате от 1 май 2018 г. до 30 април 2019 г. За периода от 1 януари до 31 декември 2017 г. може да си вземете до 5 седмици отпуск, според графика на работодателя Ви. Въпреки това, няма да получите пари в този период.
Ако напуснете Дания, преди да получите "ваканционната си надбавка", ще трябва да се свържете с вашия местен "kommune" и те ще ви помогнат да получите това плащане.