След като започнете работа,
като работник без опит

- Полезна информация -

Важни дати

2 -4 седмици след като сте регистрирани в Държавната администрация
ще получите писмо от Statsforvaltningen (Държавна администрация).
Вашият работодател ще получи Вашия данъчен номер CPR по пощата или по E-boks.

Име на пощенската кутия
СЛОЖЕТЕ ИМЕТО СИ НА ПОЩЕНСКАТА КУТИЯ, КОГАТО ПРИСТИГНЕТЕ.
(Използвайте домашния адрес на служителя от договора)
Ако не направите това, няма да получите регистрационните или данъчните си документи.
Agrojob Denmark няма да носи отговорност за каквито и да е проблеми, произтичащи от това, че не сте поставили името си на пощенската кутия.

Писмо за регистрация и данъчен CPR номер