Kommune/ Услуги за гражданите

След като започнете работа,
като работник без опит

- Полезна информация -

Kommune/ Услуги за гражданите

Когато получите писмо от Statsforvaltningen (Държавен административен орган) и CPR данъчен номер от вашия работодател, трябва да отидете в Kommune/ Borgerservice.

Трябва да носите със себе си, следните документи:

  1. Писмото получено от Statsforvaltningen (Държавен административен орган)
  2. Копие от данъчния CPR номер, получен чрез писмо от Вашият работодател
  3. Вашият паспорт или лична карта
  4. Копие на паспорта или личната Ви карта (в папката)
  5. Вашето Удостоверение за сключен граждански брак (ако сте женен/ омъжена в папката).

В Kommune ще Ви регистрират в Гражданската регистрационна система и те ще Ви дадат CPR номер (Граждански регистрационен номер).

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ, ДА ПОПИТАТЕ ЗА:

  • Кога ще получите жълтата си карта по пощата
  • Получаване на Digital Post
  • Получаване на NEMID
  • Участие в курсове по датски език.