After job starts

След като започнете работа,
като работник без опит

- Полезна информация -

Правила за био-сигурност

 • Имате нужда от 24 часа карантина, преди да влезете в сградите с прасета, където работите, ако сте посещавали други свинеферми или току-що сте били в контакт с други прасета.
 • Имате нужда от 24 часа карантина, преди да влезете в сградите с прасета, където работите, ако сте посещавали други свинеферми или току-що сте били в контакт с други прасета.
 • Трябва да имате 48 часа карантина, преди да влезете в сградите с прасетата, където работите, ако сте посетили чужди държави.
 • Допуска се само да влезете в сградите с прасетата и в мелницата за фуражи, само след като сте минали през съблекалнята.
 • Всеки път, когато влизате в сградите за свине, събувате обувките си на входната врата, сваляте дрехите си и ги слагате в собственото си шкафче, измивате ръцете си със сапун и след това отивате от чистата страна и слагате работното си облекло.• Нямате право да ходите извън сградите за свинете с фермерските дрехи и ботуши.
 • Нямате право да допускате никого (приятели, непознати и инспектори от властите) в сградите за свине.
 • Всички врати от външната страна на сградите трябва винаги да бъдат затворени и заключени.
 • Ако вземете инструменти, материали и резервни части отвън, в сградите за свине, те трябва да бъдат дезинфекцирани.
 • Нямате право да ходите по външната рампа, когато прасетата се раждат.
 • Когато носите мъртви прасета до контейнера до пътя, не ви е позволено да влизате в сградите с прасетата и в офиса преди следващия ден.
 • Не е разрешено да носите хранителни продукти от чужди държави в Дания.
 • Имате право само да разполагате с хранителни продукти във вашия апартамент и в офиса, които са закупени в легален датски хранителен магазин.