ЗА ДА БЪДЕТЕ УСПЕШНИ, ДОКАТО РАБОТИТЕ В ДАНИЯ

След като започнете работа,
като работник без опит

- Полезна информация -

ЗА ДА БЪДЕТЕ УСПЕШНИ, ДОКАТО РАБОТИТЕ В ДАНИЯ

  • Винаги бъдете там на време. Не закъснявайте за работа.
  • Показвайте интерес към работата си. Вие сте нов в тази ферма – научете работата.
  • Не използвайте мобилния си телефон по време на работа. Без изключения.
  • Ако имате проблем говорете с Вашия фермер/ мениджър. Имайте отворена комуникация.
  • Ако нещо се повреди/ счупи или направите грешка – кажете на някого. Недейте просто да подминавате.
  • Водете си бележки и научете Вашите задължения. Питайте, ако не разбирате нещо. Чуйте отговора ... и го запомнете.
  • Ако пушите, не изхвърляйте фасовете си на земята. Хвърлете ги в боклука.
  • Не очаквайте специално отношение. Това е работа.
  • Вие сте новия работник във фермата. Покажете уважение към другите, които живеят там и ако имате шеф или колежка жена – ПОКАЗВАЙТЕ УВАЖЕНИЕ!