Lønkørsel og bankkonto

Fastansættelse uden erfaring

- vejledning til et godt samarbejde -

Lønkørsel og bankkonto

  • 2 uger efter jobstart skal medarbejder have et acontobeløb på 2.500 kr. Afhængig af tidspunkt for jobstart og sagebehandlingstid for oprettelse af dansk bankkonto, kan en ekstra acontoudbetaling være nødvendig indtil en lønkørsel er klar.
  • Efter at medarbejderen har modtaget sit sygesikringskort fra kommunen, vil han/ hun kunne oprette en bankkonto i Danmark. Lønnen kan herefter indsættes på denne bankkonto. Vi anbefaler at I kontakter banken først for at høre, hvad der kræves for at åbne en bankkonto.
  • Vi anbefaler at I registrerer medarbejderens timer på f.eks. en fælles kalender, sådan at der ikke er tvivl om hvor mange timer medarbejderen arbejder. Det er vigtigt, at I har en klar aftale om afspadsering eller udbetaling af overarbejdstimer.