Obligatorisk online-hygiejnekursus til grise

Fastansættelse uden erfaring

- vejledning til et godt samarbejde -

Obligatorisk online-hygiejnekursus til grise

Fra 1. januar 2018 er det for alle, der arbejder med levende grise, obligatorisk at tage et online hygiejne kursus. Kurset skal sikre, at alle personer, der erhvervsmæssigt håndterer levende svin, får viden til, hvordan de holder husdyr-MRSA inde i stalden. Kurset giver blandt andet viden om antibiotikaresistens, og hvordan man forebygger, at det kommer med ud af stalden og videre ud i samfundet, hvor de resistente bakterier udgør en sundhedsrisiko.

Som arbejdsgiver er det jeres ansvar, at medarbejderen tager online-kurset. For at få et kursusbevis, kræver det log-in med Nem-ID. Medarbejderen vil derfor først kunne tage kurset, når han har modtaget sit Nem-ID.

I finder online-hygiejnekurset her: online-hygiejnekurset.