Fastansættelse uden erfaring

Når du får en ny medarbejder, som ikke tidligere har arbejde i Danmark, har din nye medarbejder måske brug for hjælp til det praktiske.

Allerede inden medarbejderen møder op til første arbejdsdag hos dig, har vi hjulpet med de nødvendige registreringer. Dog kan du med fordel følge op på, om alt papirarbejdet går i orden for din nye medarbejder. 

Nedenfor kan du klikke dig igennem de mest nødvendige punkter, når du ansætter en ny medarbejder uden erfaring fra dansk landbrug. Klik på en overskrift for at læse mere.

Navn på postkasse

Din medarbejders navn skal stå på postkassen, så I sikrer, at postbuddet kan aflevere registreringsbeviset fra Statsforvaltningen.

Har I på noget tidspunkt spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os på tlf. 97 36 14 46 eller send en mail til agrojob@agrojobdk.com.

Lønkørsel og bankkonto

Acontobeløb
2 uger efter jobstart skal medarbejder have et acontobeløb på 2.500 kr. Afhængig af tidspunktet for jobstart og sagebehandlingstid for oprettelse af dansk bankkonto kan en ekstra acontoudbetaling være nødvendig indtil en lønkørsel er klar.

Bankkonto
Når din nye medarbejder har modtaget sit sygesikringskort fra kommunen, vil han/hun kunne oprette en bankkonto i Danmark. Lønnen kan herefter indsættes herpå. Vi anbefaler, at I sammen kontakter banken for at høre, hvad der kræves for at åbne en bankkonto.

Registrering af arbejdstid
Vi anbefaler, at I registrerer medarbejderens arbejdstimer på f.eks. en fælles kalender. På den måde er ingen i tvivl om, hvor mange timer din nye medarbejder arbejder. Det er vigtigt, at I har en klar aftale om afspadsering eller udbetaling af overarbejdstimer.

Gult sygesikringsbevis og registrering

Statsforvaltning og SKAT
Agrojob Denmark har foretaget alle registreringer på din nye medarbejder hos Statsforvaltningen og SKAT.

2-4 uger efter ankomst
Din medarbejder får tilsendt et registreringsbevis fra Statsforvaltningen.
SKAT sender en kopi af skattepersonnummer til arbejdsgiveren med post eller E-boks.

I skal herefter foretage jer følgende
Tag sammen til borgerservice i jeres kommune. Her skal I medbringe registreringsbevis, skatte-CPR-nummeret og ”employee’s information folder”.
Kommunen vil oplyse jer om, hvornår din nye medarbejder modtager det gule sygesikringsbevis.

NemID

NemID til din medarbejder i borgerservice
Din nye medarbejder får brug for et NemID. Det kan fås ved personlig henvendelse i borgerservice, når medarbejderen har modtaget sit gule sygesikringsbevis.

Krav til tildeling af NemID
Medarbejderen skal medbringe sit ID-kort eller pas og sit gule sygesikringsbevis. Desuden skal der stilles et vitterlighedsvidne. Et vitterlighedsvidne skal være fyldt 18 år og have et dansk CPR-nummer. Derudover skal man kunne fremvise gyldig billedlegitimation og underskrive en tro og love-erklæring under strafansvar. Det er standard procedure, når vigtige dokumenter oprettes.

Hvis du har spørgsmål angående NemID, kan du kontakte nærmeste borgerservice eller NemID support på tlf. 72 24 70 50.

Flere gode råd

  • Vær opmærksom på, at din nye medarbejder som regel ikke har været i Danmark før. Det betyder, at han/hun måske har brug for viden om hverdagsliv og arbejdskultur, som vi danskere tager forgivet.
  • Brug lidt tid den første dag på at gennemgå kontrakten og de forventninger, du har, så I undgår misforståelser.
  • Hold ugentlige møder med din nye medarbejder de første 6 uger. Få afstemt om papirarbejdet er gået i orden, om der er brug for mere oplæring og om din medarbejder trives i Danmark.