Skat/ Данъчните власти

След като започнете работа,
като работник без опит

- Полезна информация -

Свържете се с Skat/ Данъчните власти

Важно!
Agrojob Denmark отговаря за Вашата първоначална данъчна регистрация и, ако е приложимо, за приспадане на пътуването от качването на автобуса до Тарм, Дания. Може да се прилагат специални правила.
За повече информация, моля, вижте линка: www.skat.dk/english > Working and living in Denmark > Deductions and allowances > Work related deductions and allowances > Deduction for transport between home and work (http://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2244504&lang=us), или се свържете с Данъчната служба.

Agrojob Denmark не носи отговорност за направените от Вас промени във Вашата данъчна регистрация.

След първоначалната Ви регистрация в Данъчната администрация от Agrojob Denmark, ако имате проблем с данъците си или имате някакви въпроси, тогава е Ваше задължение да се свържете със Skat/ Данъчните власти сами. Имайте Вашия CPR номер готов, когато говорите с тях.

Имате 2 опции:

  • Опция 1 - Телефон
    Можете да се свържете със Skat по телефона: +45 72 22 27 95. Skat Ви приветства да се обадите, ако имате нужда от помощ или напътствия по данъчните си въпроси. Това е безплатно и говорят английски.
  • Опция 2 - онлайн
    Ако имате парола NemID/ E-tax, можете да използвате формуляра за връзка, след като сте влезли в системата E-tax на www.skat.dk/english.
    Ако нямате номер за CPR или парола за NemID/ E-tax, можете да използвате английския формуляр за връзка на адрес www.skat.dk/contact.

Foskudsopgorelse