CV for NO-experience workers

Актуални оферти за работа за работници/ служители без опит

Работен договор с ферма в Дания. Вие ще получите 1-годишен трудов договор на пълен работен ден (160 часа / месец). Брутна заплата: 16 000 DKK / месец (приблизително 2 150 евро) за 160 часа на месец. Платен годишен отпуск: 5 седмици (приблизително 2,350 евро).

Важно: Никога няма предплащане за услугите на Agrojob Denmark!

Пакет с услуги на Agrojob Denmark: транспорт от България до фермата, регистрация при Имиграционната служба и данъчните органи, добри условия на настаняване (собствена спалня), здравно осигуряване, аванс след първите 2 работни седмици, консултантски услуги през целия 12 месечен период на договора.

CV must be completed in English, please.

Choose your interview location
Write your full name
Write your current city
Write your phone number (inclusiv country code)
Skype ID
Write your age
Write your height (in centimeters)
Write your weight (in kg)
Select your English language level
When can you start working in Denmark?

Give us permission to contact you and sign up to our newsletter. Read our terms and conditions here.

you give us permission to contact you and sign up to our newsletter, and also use your photo and information in our marketing targeted employers. Read our terms and conditions here.